ONTWIKKELING 
Deze site is permanent in ontwikkeling. Iedere dag kunnen er nieuwe items worden toegevoegd. Suggesties/ opmerkingen? Laat het mij weten. Alvast bedankt.

VERANTWOORDELIJKHEID 
De maker van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, teksten, artikelen en/ of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor het onjuist weergeven van gegevens, feiten, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

BEELDMATERIAAL 
Wanneer men beeldmateriaal wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster van deze site.
Daarnaast kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website dan kunt u een e-mail sturen naar info@go-products.nl